Em muốn chuyên dạng show menu sổ ra chia làm nhiều cột thì làm sao ạ. Em dùng theme Flatsome a

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn chuyên dạng show menu sổ ra chia làm nhiều cột thì làm sao ạ. Em dùng theme Flatsome a
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1149012092466347/