Em muốn chạy quảng cáo Google Shopping. Có plugin nào đồng bộ sản phẩm từ woocommerce lên GG Shopping ko các bác ơi. Em cảm ơn ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn chạy quảng cáo Google Shopping. Có plugin nào đồng bộ sản phẩm từ woocommerce lên GG Shopping ko các bác ơi. Em cảm ơn ạ
Nguồn: Redirecting...