Em mới tập tành WP, mọi người cho em hỏi mua thme ở theme forest (.) net ok không ạ?

Em mới tập tành WP, mọi người cho em hỏi mua thme ở theme forest (.) net ok không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em mới tập tành WP, mọi người cho em hỏi mua thme ở theme forest (.) net ok không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/641310489903179/