Em mới tập tành cài thử wordpress mà nó bị như thế này mọi người giúp em với ạ

Câu hỏi:

em mới tập tành cài thử wordpress mà nó bị như thế này  mọi người giúp em với ạ
<?php
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
define( 'WP_USE_THEMES', true );

/** Loads the WordPress Environment and Template */
require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | ```