Em làm web hoa quả nhập khẩu. Có một phần yêu cầu “khi user vào web, có thể tự tạo một giỏ hoa quả, rồi sau đó cho các loại hoa quả (sản phẩm) trong shop vào”. Em chưa có hướng giải quyết, mong các bác cho ý kiến. Em dùng flatsome ạ.

Em làm web hoa quả nhập khẩu. Có một phần yêu cầu “khi user vào web, có thể tự tạo một giỏ hoa quả, rồi sau đó cho các loại hoa quả (sản phẩm) trong shop vào”. Em chưa có hướng giải quyết, mong các bác cho ý kiến. Em dùng flatsome ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em làm web hoa quả nhập khẩu. Có một phần yêu cầu “khi user vào web, có thể tự tạo một giỏ hoa quả, rồi sau đó cho các loại hoa quả (sản phẩm) trong shop vào”. Em chưa có hướng giải quyết, mong các bác cho ý kiến. Em dùng flatsome ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591703508197211/