Em hoir xiu kết quả tìm kiếm hiển thị trên google là: tenmien www.tenmien https:///www.tenmien www.tenmien mấy cái này do cài đặt ở phần nào để gg nó index vậy ah??

Em hoir xiu kết quả tìm kiếm hiển thị trên google là: tenmien www.tenmien https:///www.tenmien www.tenmien mấy cái này do cài đặt ở phần nào để gg nó index vậy ah??
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em hoir xiu kết quả tìm kiếm hiển thị trên google là:
tenmien
www.tenmien
https:///www.tenmien
www.tenmien
mấy cái này do cài đặt ở phần nào để gg nó index vậy ah??
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542917169742512/