Em dùng Flatsome mà hình ảnh product trong detail bị mờ nhưng khi zoom hoặc click xem ảnh lớn thì rõ! Có ai bị đã khắc phục/ ai có cách sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn!

Em dùng Flatsome mà hình ảnh product trong detail bị mờ nhưng khi zoom hoặc click xem ảnh lớn thì rõ! Có ai bị đã khắc phục/ ai có cách sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em dùng Flatsome mà hình ảnh product trong detail bị mờ nhưng khi zoom hoặc click xem ảnh lớn thì rõ! Có ai bị đã khắc phục/ ai có cách sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542853679748861/