Em dùng Flatsome mà hình ảnh product trong detail bị mờ nhưng khi zoom hoặc click xem ảnh lớn thì rõ! Có ai bị đã khắc phục/ ai có cách sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Em dùng Flatsome mà hình ảnh product trong detail bị mờ nhưng khi zoom hoặc click xem ảnh lớn thì rõ! Có ai bị đã khắc phục/ ai có cách sửa giúp em với ạ! Em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542853679748861/