Em dg học code theme wp. Mọi người cho e xin hướng dẫn thêm một trường tùy chỉnh bất kì ở vị trí nào trên giao diện mà mình muốn.

Em dg học code theme wp. Mọi người cho e xin hướng dẫn thêm một trường tùy chỉnh bất kì ở vị trí nào trên giao diện mà mình muốn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em dg học code theme wp. Mọi người cho e xin hướng dẫn thêm một trường tùy chỉnh bất kì ở vị trí nào trên giao diện mà mình muốn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539183066782589/