Em đang muốn theo con đường SEO, có bác nào nhận để tự không cho em theo với. Em có full time, em đi theo học việc, làm như trâu như bò luôn và em làm không lương ạ :( em ở khu vực HN :(

Em đang muốn theo con đường SEO, có bác nào nhận để tự không cho em theo với. Em có full time, em đi theo học việc, làm như trâu như bò luôn và em làm không lương ạ :( em ở khu vực HN :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang muốn theo con đường SEO, có bác nào nhận để tự không cho em theo với. Em có full time, em đi theo học việc, làm như trâu như bò luôn và em làm không lương ạ :frowning: em ở khu vực HN :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563386294362266/