Em đang dùng dreamhost và bị lỗi này thì fix như thế nào ạ

Câu hỏi:

em đang dùng dreamhots và bị lỗi này thì fixx như thế nào ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/360028768812-Fixing-a-500-Internal-Server-Error-message | Facebook