Em đang có nhu cầu làm website cho khách sạn

Câu hỏi:
Xin chào, em đang có nhu cầu làm website cho khách sạn. Web cơ bản không có tính năng đặt phòng.
Em cảm ơn!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Xin chào, em đang có nhu cầu làm website cho khách sạn