Em đang cần thêm recaptcha vào form bất kỳ nhưng tìm không ra plugin để thêm tùy chỉnh! Em có dùng recaptcha của contact form 7 nhưng nó không show ra! Mọi người có cách gì thì giúp em ạ! Em cảm ơn! Mọi người ngủ ngon!

Em đang cần thêm recaptcha vào form bất kỳ nhưng tìm không ra plugin để thêm tùy chỉnh! Em có dùng recaptcha của contact form 7 nhưng nó không show ra! Mọi người có cách gì thì giúp em ạ! Em cảm ơn! Mọi người ngủ ngon!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang cần thêm recaptcha vào form bất kỳ nhưng tìm không ra plugin để thêm tùy chỉnh! Em có dùng recaptcha của contact form 7 nhưng nó không show ra! Mọi người có cách gì thì giúp em ạ! Em cảm ơn! Mọi người ngủ ngon!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/537574870276742/