Em đang cần plug add vào wordpress để có chức năng web "tạo cv" giống như website topcv.vn. Em thấy cái này có nhiều trang đang có như goodcv.com nhưng tìm không có thấy plug này. Mong cả nhà giúp đỡ ạ!

Em đang cần plug add vào wordpress để có chức năng web "tạo cv" giống như website topcv.vn. Em thấy cái này có nhiều trang đang có như goodcv.com nhưng tìm không có thấy plug này. Mong cả nhà giúp đỡ ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang cần plug add vào wordpress để có chức năng web “tạo cv” giống như website topcv.vn. Em thấy cái này có nhiều trang đang có như goodcv.com nhưng tìm không có thấy plug này. Mong cả nhà giúp đỡ ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/734119507288943/