Em đang cần làm 1 web bán đồ nội thất đầy đủ chức năng để vận hành thì cần như plugin gì và theme nào để tự do custom theo ý ạ

Em đang cần làm 1 web bán đồ nội thất đầy đủ chức năng để vận hành thì cần như plugin gì và theme nào để tự do custom theo ý ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang cần làm 1 web bán đồ nội thất đầy đủ chức năng để vận hành thì cần như plugin gì và theme nào để tự do custom theo ý ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/796901017677458/