Em đang cần code trên wp cho 1 website spa. Đã có file thiết kế giao diện, có ai nhận giá mềm xíu k ạ. Em sẽ hỗ trợ để làm cùng luôn ạ

Em đang cần code trên wp cho 1 website spa. Đã có file thiết kế giao diện, có ai nhận giá mềm xíu k ạ. Em sẽ hỗ trợ để làm cùng luôn ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang cần code trên wp cho 1 website spa.
Đã có file thiết kế giao diện, có ai nhận giá mềm xíu k ạ. Em sẽ hỗ trợ để làm cùng luôn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/791833411517552/