em đang cài VPS để bán host dạo. Mà cài cái Memcache nhục quá, mãi ko dc. Sắp hết hạn trial Directadmin rồi mà chưa được, cụ nào hướng dẫn em với. Mà em hỏi thêm, cấu hình 2 core thì chạy được nhiều web ko nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
em đang cài VPS để bán host dạo. Mà cài cái Memcache nhục quá, mãi ko dc. Sắp hết hạn trial Directadmin rồi mà chưa được, cụ nào hướng dẫn em với.
Mà em hỏi thêm, cấu hình 2 core thì chạy được nhiều web ko nhỉ?
Nguồn: Redirecting...