Em có tạo 1 custom field trong product ( giá trị này em set là yêu câu phải nhập ) Cho em hỏi là em muốn làm 1 thanh search giá trị field này để ra sản phẩm đó thì làm như thế nào ạ. Hoặc keyword nào để tìm hiểu ạ. Em xin cảm ơn <3

Câu hỏi từ Group FB:
Em có tạo 1 custom field trong product ( giá trị này em set là yêu câu phải nhập ) Cho em hỏi là em muốn làm 1 thanh search giá trị field này để ra sản phẩm đó thì làm như thế nào ạ. Hoặc keyword nào để tìm hiểu ạ. Em xin cảm ơn <3
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/815759859124907/