em có cái Url đứng đầu mà không phải url mà em muốn seo thì em chuyển hướng 301 về url muốn seo thì có ảnh hưởng gì không các pro và nếu em sử dụng cả 301 và cả canonical được ko ạ

em có cái Url đứng đầu mà không phải url mà em muốn seo thì em chuyển hướng 301 về url muốn seo thì có ảnh hưởng gì không các pro và nếu em sử dụng cả 301 và cả canonical được ko ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
em có cái Url đứng đầu mà không phải url mà em muốn seo thì em chuyển hướng 301 về url muốn seo thì có ảnh hưởng gì không các pro và nếu em sử dụng cả 301 và cả canonical được ko ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/622518698449025/