Em có 1 menu tạo từ WP và có gắn Thêm Advance Custom Field và em muốn lấy tên của Custom Field để hiển thị thì có cách nào không ạ! Em cảm ơn mọi người.

Em có 1 menu tạo từ WP và có gắn Thêm Advance Custom Field và em muốn lấy tên của Custom Field để hiển thị thì có cách nào không ạ! Em cảm ơn mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em có 1 menu tạo từ WP và có gắn Thêm Advance Custom Field và em muốn lấy tên của Custom Field để hiển thị thì có cách nào không ạ! Em cảm ơn mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/623183671715861/