Em chào mọi người! Websie em hiện tại noindex ảnh, khi tìm site: htpp://...../post/ thì chỉ có ảnh logo thôi. Giờ Khắc phục tình trạng noindex ảnh thế nào ak? Em xin cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào mọi người!
Websie em hiện tại noindex ảnh, khi tìm site: htpp://…/post/ thì chỉ có ảnh logo thôi.
Giờ Khắc phục tình trạng noindex ảnh thế nào ak?
Em xin cảm ơn
Nguồn: Redirecting...