Em chào cả nhà, Hiện tại em đang mắc 1 số vẫn đề trong wp, cụ thể là thay đổi màu sắc. Em đã thử các phương pháp nhưng nó vẫn bị lỗi, cả nhà ai rảnh có thể bớt chút thời gian xem giúp em, em xin cám ơn.

Em chào cả nhà, Hiện tại em đang mắc 1 số vẫn đề trong wp, cụ thể là thay đổi màu sắc. Em đã thử các phương pháp nhưng nó vẫn bị lỗi, cả nhà ai rảnh có thể bớt chút thời gian xem giúp em, em xin cám ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào cả nhà, Hiện tại em đang mắc 1 số vẫn đề trong wp, cụ thể là thay đổi màu sắc. Em đã thử các phương pháp nhưng nó vẫn bị lỗi, cả nhà ai rảnh có thể bớt chút thời gian xem giúp em, em xin cám ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/717047635662797/