Em chào anh chị ạ, em đang cần xây dựng một trang web có đấu giá như các trang freelancer, vlance,... các a/c có theme, plugins này không ạ. Em cảm ơn a/c ạ.

Em chào anh chị ạ, em đang cần xây dựng một trang web có đấu giá như các trang freelancer, vlance,... các a/c có theme, plugins này không ạ. Em cảm ơn a/c ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào anh chị ạ, em đang cần xây dựng một trang web có đấu giá như các trang freelancer, vlance,… các a/c có theme, plugins này không ạ. Em cảm ơn a/c ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/734891733878387/