Em chào a/c Em đang muốn gửi dữ liệu contact form 7 qua api, không biết có hàm nào lấy được message body trong contact form 7 không nhỉ , em cảm ơn a/c

Câu hỏi từ Group FB:
Em chào a/c
Em đang muốn gửi dữ liệu contact form 7 qua api, không biết có hàm nào lấy được message body trong contact form 7 không nhỉ , em cảm ơn a/c
Nguồn: Redirecting...