Em cần thuê một người làm web giới thiệu sản phẩm cho công ty thiết kế nội thất, có chức năng đăng bài viết. - Có kinh nghiệm làm website tương tự - Thời gian deploy nhanh - Nắm rõ các loại chi phí tạo và duy trì web. IB báo giá cho em !

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần thuê một người làm web giới thiệu sản phẩm cho công ty thiết kế nội thất, có chức năng đăng bài viết.

  • Có kinh nghiệm làm website tương tự
  • Thời gian deploy nhanh
  • Nắm rõ các loại chi phí tạo và duy trì web.
    IB báo giá cho em !
    Nguồn: Redirecting...

Cái này nó dễ như ăn cháo ý thuê mắc mệt ra bro