Em cần thiết kế web coppy toàn bộ giao diện và sp từ 1 trang nước ngoài và dịch ra tiếng Việt luôn. Anh chị nào làm inbox em với.

Em cần thiết kế web coppy toàn bộ giao diện và sp từ 1 trang nước ngoài và dịch ra tiếng Việt luôn. Anh chị nào làm inbox em với.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần thiết kế web coppy toàn bộ giao diện và sp từ 1 trang nước ngoài và dịch ra tiếng Việt luôn. Anh chị nào làm inbox em với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557647248269504/