Em cần mua theme này, ai có inbox giá với ạ

Câu hỏi:
Xin phép admin ! Em cần mua theme này, ai có inbox giá với ạ!
https://quynhontourist.giaodienflatsome.com
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Xin phép admin