Em cần làm Wordpress để đăng truyện ạ. Có ac nào hỗ trợ k ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần làm Wordpress để đăng truyện ạ. Có ac nào hỗ trợ k ạ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em cần làm Wordpress để đăng truyện ạ