Em cần làm vài site tin tức bằng blog (www.blogger.com) E cần bác nào đã custom thành thạo theme, làm việc tại HN thì tốt.

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần làm vài site tin tức bằng blog (www.blogger.com)
E cần bác nào đã custom thành thạo theme, làm việc tại HN thì tốt.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/582605155773713/