Em cần làm site bán các gói dịch vụ like, sub, follow. Nối api đến site chủ. Site có các tính năng mua gói, quản lý thông tin người dùng... kiểu như woocommerce. Các bác làm được thì inbox em ạ.

Em cần làm site bán các gói dịch vụ like, sub, follow. Nối api đến site chủ. Site có các tính năng mua gói, quản lý thông tin người dùng... kiểu như woocommerce. Các bác làm được thì inbox em ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần làm site bán các gói dịch vụ like, sub, follow. Nối api đến site chủ.
Site có các tính năng mua gói, quản lý thông tin người dùng… kiểu như woocommerce.
Các bác làm được thì inbox em ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/580612275973001/