Em cần làm chức năng thời gian chờ khi download file cho website. ai làm được inbox em ạ

Em cần làm chức năng thời gian chờ khi download file cho website. ai làm được inbox em ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần làm chức năng thời gian chờ khi download file cho website. ai làm được inbox em ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/654310731936488/