Em cần chỉnh sửa một trang wordpress, bạn nào có thể làm ibx trực tiếp em lấy thông tin ạ. Em cám ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần chỉnh sửa một trang wordpress, bạn nào có thể làm ibx trực tiếp em lấy thông tin ạ. Em cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/797107714323455/