Em cần cào 1 web theo lịch, có thể cào lại nếu nội dung thay đổi hay gì đó, ae nào làm được inbox trao đổi báo giá ạ. thanks

Em cần cào 1 web theo lịch, có thể cào lại nếu nội dung thay đổi hay gì đó, ae nào làm được inbox trao đổi báo giá ạ. thanks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần cào 1 web theo lịch, có thể cào lại nếu nội dung thay đổi hay gì đó, ae nào làm được inbox trao đổi báo giá ạ. thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/748470105853883/