Em cần cào 1 web theo lịch, có thể cào lại nếu nội dung thay đổi hay gì đó, ae nào làm được inbox trao đổi báo giá ạ. thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần cào 1 web theo lịch, có thể cào lại nếu nội dung thay đổi hay gì đó, ae nào làm được inbox trao đổi báo giá ạ. thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/748470105853883/