Em cần 1 bạn làm full time hiểu biết cơ bản về WP và quản trị Host VPS ạ. Khu vực Hà Đông Cảm ơn admin ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em cần 1 bạn làm full time hiểu biết cơ bản về WP và quản trị Host VPS ạ. Khu vực Hà Đông
Cảm ơn admin ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/773421370025423/