Em active Polylang thì website mất menu header. Có bác nào từng xử lý cho em xin cách khắc phục với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em active Polylang thì website mất menu header.
Có bác nào từng xử lý cho em xin cách khắc phục với ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Em active Polylang thì website mất menu header