Element Clients của KingComposer mặc định là mở link ở same window bây giờ mình muốn sửa code để nó mở link ở tab mới thì sửa ở file nào vậy mọi người?

Câu hỏi từ Group FB:
Element Clients của KingComposer mặc định là mở link ở same window bây giờ mình muốn sửa code để nó mở link ở tab mới thì sửa ở file nào vậy mọi người?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579563589411203/