E tập tành làm cái trang bán điện thoại bằng wordpress. Ai có theme nào đẹp đẹp cho e xen với ạ. Xin cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
E tập tành làm cái trang bán điện thoại bằng wordpress. Ai có theme nào đẹp đẹp cho e xen với ạ. Xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588246415209587/