E muốn làm cái shortcode bài viết phổ biến theo từng chuyên mục. Chỉ cần đơn giản k cần ảnh. Ai giúp e với ạ! E chỉ có ly cf gửi ae thôi ạ 😁

Câu hỏi từ Group FB:
E muốn làm cái shortcode bài viết phổ biến theo từng chuyên mục. Chỉ cần đơn giản k cần ảnh. Ai giúp e với ạ! E chỉ có ly cf gửi ae thôi ạ :grin:
Nguồn: Redirecting...