e là thành viên mới, mọi người cho e hỏi cái plugin content crawler làm sao để lấy bài viết nằm sâu trong nhiều chuyên mục ạ, e xem hướng dẫn trên gg và youtube đa số ngta lấy bài viết nằm trong có 1 chuyên mục thôi, cám ơn mn đã đọc

e là thành viên mới, mọi người cho e hỏi cái plugin content crawler làm sao để lấy bài viết nằm sâu trong nhiều chuyên mục ạ, e xem hướng dẫn trên gg và youtube đa số ngta lấy bài viết nằm trong có 1 chuyên mục thôi, cám ơn mn đã đọc
0

Câu hỏi từ Group FB:
e là thành viên mới, mọi người cho e hỏi cái plugin content crawler làm sao để lấy bài viết nằm sâu trong nhiều chuyên mục ạ, e xem hướng dẫn trên gg và youtube đa số ngta lấy bài viết nằm trong có 1 chuyên mục thôi, cám ơn mn đã đọc
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/672078736826354/