e dùng contact form 7 khi gửi tệp về gmail (gửi hình ảnh ) nhưng khi check mail n k hiện ảnh mà chỉ hiện tên ảnh thôi ạ ai giúp em với. e cảm ơn

e dùng contact form 7 khi gửi tệp về gmail (gửi hình ảnh ) nhưng khi check mail n k hiện ảnh mà chỉ hiện tên ảnh thôi ạ ai giúp em với. e cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
e dùng contact form 7 khi gửi tệp về gmail (gửi hình ảnh ) nhưng khi check mail n k hiện ảnh mà chỉ hiện tên ảnh thôi ạ ai giúp em với. e cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/749109382456622/