e đang muốn dùng gg driver api để tự động add mail người khác vào folder nào đó trong driver của e thì có cách nào không ạ

Câu hỏi:
e đang muốn dùng gg driver api để tự động add mail người khác vào folder nào đó trong driver của e thì có cách nào không ạ. Driver của e dùng dạng wordspace
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | e đang muốn dùng gg driver api để tự động add mail người khác vào folder nào đó trong driver của e thì có cách nào không �... | Facebook