e đang làm flatsome, ở trang chủ cho hiển thị 10 sản phẩm, nhưng ở mobile chỉ muốn hiển thị 6 sp, thì làm sao hả các bác. Em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
e đang làm flatsome, ở trang chủ cho hiển thị 10 sản phẩm, nhưng ở mobile chỉ muốn hiển thị 6 sp, thì làm sao hả các bác. Em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/660678374633057/