e đang dùng wpDiscuz cho phần bình luận, nhưng mới cập nhật lại vậy là bây giờ web e không còn hiển thị bình luận được nữa. Cho dù đã cài đặt đi cài đặt lại rồi, không biết đây là lỗi gì, a chị nào biết cách sửa thì hướng dẫn e với. e cảm ơn rất nhiều

e đang dùng wpDiscuz cho phần bình luận, nhưng mới cập nhật lại vậy là bây giờ web e không còn hiển thị bình luận được nữa. Cho dù đã cài đặt đi cài đặt lại rồi, không biết đây là lỗi gì, a chị nào biết cách sửa thì hướng dẫn e với. e cảm ơn rất nhiều
0

Câu hỏi từ Group FB:
e đang dùng wpDiscuz cho phần bình luận, nhưng mới cập nhật lại vậy là bây giờ web e không còn hiển thị bình luận được nữa. Cho dù đã cài đặt đi cài đặt lại rồi, không biết đây là lỗi gì, a chị nào biết cách sửa thì hướng dẫn e với. e cảm ơn rất nhiều
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/695703867797174/