E đang có 1 web kiểu youtube build bằng wordpress nhưng mà chưa hoàn thiện, còn thiếu vài chức năng vs cần sửa lại UI. Ai làm đc inbox e vs ạ

E đang có 1 web kiểu youtube build bằng wordpress nhưng mà chưa hoàn thiện, còn thiếu vài chức năng vs cần sửa lại UI. Ai làm đc inbox e vs ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
E đang có 1 web kiểu youtube build bằng wordpress nhưng mà chưa hoàn thiện, còn thiếu vài chức năng vs cần sửa lại UI. Ai làm đc inbox e vs ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/745626112804949/