E có triển khai WHM trên virtual thử nghiệm local Trên whm e tạo ra vài hosting, giải pháp làm sao để config nhiều domain chạy trên con server đó Khi kết nối đến domain, nó sẽ dẫn đến web con hosting mình tạo

Câu hỏi từ Group FB:
E có triển khai WHM trên virtual thử nghiệm local
Trên whm e tạo ra vài hosting, giải pháp làm sao để config nhiều domain chạy trên con server đó
Khi kết nối đến domain, nó sẽ dẫn đến web con hosting mình tạo
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/798421340858759/