E chào mọi người, e mới tìm hiểu về wp. E đang muốn tạo một trang hơi phức tạp bằng block editor có được không ạ? E ngồi mò mãi mà không được. Cảm ơn mn

Câu hỏi từ Group FB:
E chào mọi người, e mới tìm hiểu về wp. E đang muốn tạo một trang hơi phức tạp bằng block editor có được không ạ? E ngồi mò mãi mà không được. Cảm ơn mn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | E chào mọi người, e mới tìm hiểu về wp