E chào ac e mới lập 1 web cho môn học ở trg bằng Wordpress. Tuy nhiên phần lọc sp thì bọn e cài mãi mà k được , ac có cách nào k chỉ e vs ạ

E chào ac e mới lập 1 web cho môn học ở trg bằng Wordpress. Tuy nhiên phần lọc sp thì bọn e cài mãi mà k được , ac có cách nào k chỉ e vs ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
E chào ac e mới lập 1 web cho môn học ở trg bằng Wordpress. Tuy nhiên phần lọc sp thì bọn e cài mãi mà k được , ac có cách nào k chỉ e vs ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/790942878273272/