e cần tối ưu tốc độ cho web wp của nhật bản. có ai nhận k ạ?ib cho e xin giá

Câu hỏi từ Group FB:
e cần tối ưu tốc độ cho web wp của nhật bản. có ai nhận k ạ?ib cho e xin giá
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808400349860858/