E cần hỗ trợ làm website về mảng bất động sản. Dữ liệu không nhiều lắm. Chỉ cần hoạt động nhanh, có giao diện trên mobile. Bác nào làm ới em nhá. Mình trao đổi cụ thể.

Câu hỏi từ Group FB:
E cần hỗ trợ làm website về mảng bất động sản. Dữ liệu không nhiều lắm. Chỉ cần hoạt động nhanh, có giao diện trên mobile. Bác nào làm ới em nhá. Mình trao đổi cụ thể.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/647934335907461/