E cần có nhu cầu đồng bộ (kho /đơn hàng) Woo-Ecom với 1 trong các nền tảng quản lý bán hàng (SAPO/Haravan). Bác nào làm đc inb ạ

Câu hỏi từ Group FB:
E cần có nhu cầu đồng bộ (kho /đơn hàng) Woo-Ecom với 1 trong các nền tảng quản lý bán hàng (SAPO/Haravan). Bác nào làm đc inb ạ
Nguồn: Redirecting...