Định dạng số thập phân trong ACF

Các bác cho mình hỏi : Mình muốn cho field number trong ACF nó phân dấu chấm theo phần nghìn (1.000.000) thì mình làm như nào ạ ! thanks

add_filter('acf/format_value/type=number', 'fix_number', 20, 3);
function fix_number($value, $post_id, $field) {
  $value = number_format($value,0, '','.');
  return $value;
}

Câu hỏi & câu trả lời từ bạn Ngô Trường Sa